شنبه, 13 آبان 1396 00:00

نقاشی معاصر

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 طراحی و نقاشی معاصر

در دوره آموزشی طراحی و نقاشی پیشرفته نگاره سرو که مفاهیم و رویکرد های نقاشی معاصررا دربردارد ،هنرجویان از ابتدا تا انتهای شروع یک ایده تا اجرای آن به صورت پروژه هنر معاصر را  دنبال خواهند نمود بدین منظور با توجه به نیاز به دریافت و درک هرچه بهترهرهنرجواز فضای فکری وحیطه علایق خود ودریافت وپرورش آن روند تدریس شامل بخشهای مختلفی میباشد که سرفصلهای آن به شرح زیرمی باشد.

-ارائه تمرین های طبق هبندیشده عمومی نقاشی معاصر :

دراین مرحله هنرجو نیازمند ارائه پروژه های کوتاه مدت میباشد که ذهنیت وتوانایی اودر روند این پروژه ها مورد سنجش قرارمیگیرد وهمچنین ازشرایط محدود وقوانین منظم دوره های آموزشی مبتدی خارج شده وبرای پذیرش تفکرات ودیدگاههای نقاشی معاصرآماده شود.

-آشنایی اجمالی با روند کلی نقاشی معاصر :

دراین مرحله نمونه آثارهنرمندان در نیمه قرن بیستم به صورت اجمالی مورد برسی وآشنایی قرار میگیرد وهنرجو رابا آثاری که کمتر درمحافل غیرتخصصی ازآن صحبت شده آشنایی نسبی پیداخواهد نمود.

-تحلیل وبرسی آثارهنری، دیدگاهها،رویکردها،اهداف ومفاهیم :

دراین مرحله هنرجو باآشنایی هرچه بیشترلایه های متفاوت یک اثرهنری وشناخت نوع  وتشکیل زیربنای اثرهنری معاصربا چیدمان وتدوین یک اثر هنری معاصر آشنامیشود و در کنار آن همچنان علایق ودیدگاهها ونظریه های خود را مورد بحث و بررسی قرارمیدهد و آنرا با آثارهنرمندان معاصرمقایسه وتحلیل میکند.

  • پروژه های شخصی، برنامه ریزی واجرا :

      دراین بخش که مرحله اصلی میباشد نیازمند فاکتورهای متفاوت ومتعددی است که با توجه به هرهنرجو جداگانه تدوین می شود که کلیات آن شامل بررسی تجربه های مشابه با ایده، مطالعه دیدگاهها ونظریه های مختلف وموارد دیگر می باشد. دراین بخش هنرجو هربار با ارائه پروپوزالی درکنارآشنایی با روند پروپوزال نویسی وآشنایی با روند تدوین ایده به صورت متن، مراحل دیگر اجرای پروژه ازاتود تا اجرای نهایی را در روند کلاس پیش میبرد.

همچنین برای آشنایی هرچه بیشترهنرجویان با آثار هنری معاصر ودیدگاههای در طول ۳ ساعت مدت زمان کلاس ۳۰ تا ۴۵ دقیقه به معرفی مباحث تئوری، نمایش فیلم، نمایش آثارهنرمندان بزرگ معاصراختصاص داده میشود.

 

Read 3944 times Last modified on شنبه, 13 آبان 1396 18:03
Super User

سرو، درختی همیشه سبز و استوار که در بیشتر مناطق ایران می روید وریشه در فرهنگ ایرانیان دارد. سرو ایرانی نماد استقامت ، آزادگی و سرفرازی مردم ایران زمین توصیف می شود که به عنوان درختی مقدسازگذشته های دور علامت خاص ایرانیان و دراساطیر ایران نیز نمادخدای گیاهی محسوب می گشته است به گونه ای که این نقش مایه در بسیاری از معابد میترایی دیده می شود. همچنین سرو نماد اهورامزدا نیز تلقی گشته است. بنابربرخی روایات.....

More in this category: « نقاشی آکادمیک