Super User

Super User

سرو، درختی همیشه سبز و استوار که در بیشتر مناطق ایران می روید وریشه در فرهنگ ایرانیان دارد. سرو ایرانی نماد استقامت ، آزادگی و سرفرازی مردم ایران زمین توصیف می شود که به عنوان درختی مقدسازگذشته های دور علامت خاص ایرانیان و دراساطیر ایران نیز نمادخدای گیاهی محسوب می گشته است به گونه ای که این نقش مایه در بسیاری از معابد میترایی دیده می شود. همچنین سرو نماد اهورامزدا نیز تلقی گشته است. بنابربرخی روایات.....

شنبه, 13 آبان 1396 00:00

نقاشی معاصر

 طراحی و نقاشی معاصر

در دوره آموزشی طراحی و نقاشی پیشرفته نگاره سرو که مفاهیم و رویکرد های نقاشی معاصررا دربردارد ،هنرجویان از ابتدا تا انتهای شروع یک ایده تا اجرای آن به صورت پروژه هنر معاصر را  دنبال خواهند نمود بدین منظور با توجه به نیاز به دریافت و درک هرچه بهترهرهنرجواز فضای فکری وحیطه علایق خود ودریافت وپرورش آن روند تدریس شامل بخشهای مختلفی میباشد که سرفصلهای آن به شرح زیرمی باشد.

-ارائه تمرین های طبق هبندیشده عمومی نقاشی معاصر :

دراین مرحله هنرجو نیازمند ارائه پروژه های کوتاه مدت میباشد که ذهنیت وتوانایی اودر روند این پروژه ها مورد سنجش قرارمیگیرد وهمچنین ازشرایط محدود وقوانین منظم دوره های آموزشی مبتدی خارج شده وبرای پذیرش تفکرات ودیدگاههای نقاشی معاصرآماده شود.

-آشنایی اجمالی با روند کلی نقاشی معاصر :

دراین مرحله نمونه آثارهنرمندان در نیمه قرن بیستم به صورت اجمالی مورد برسی وآشنایی قرار میگیرد وهنرجو رابا آثاری که کمتر درمحافل غیرتخصصی ازآن صحبت شده آشنایی نسبی پیداخواهد نمود.

-تحلیل وبرسی آثارهنری، دیدگاهها،رویکردها،اهداف ومفاهیم :

دراین مرحله هنرجو باآشنایی هرچه بیشترلایه های متفاوت یک اثرهنری وشناخت نوع  وتشکیل زیربنای اثرهنری معاصربا چیدمان وتدوین یک اثر هنری معاصر آشنامیشود و در کنار آن همچنان علایق ودیدگاهها ونظریه های خود را مورد بحث و بررسی قرارمیدهد و آنرا با آثارهنرمندان معاصرمقایسه وتحلیل میکند.

  • پروژه های شخصی، برنامه ریزی واجرا :

      دراین بخش که مرحله اصلی میباشد نیازمند فاکتورهای متفاوت ومتعددی است که با توجه به هرهنرجو جداگانه تدوین می شود که کلیات آن شامل بررسی تجربه های مشابه با ایده، مطالعه دیدگاهها ونظریه های مختلف وموارد دیگر می باشد. دراین بخش هنرجو هربار با ارائه پروپوزالی درکنارآشنایی با روند پروپوزال نویسی وآشنایی با روند تدوین ایده به صورت متن، مراحل دیگر اجرای پروژه ازاتود تا اجرای نهایی را در روند کلاس پیش میبرد.

همچنین برای آشنایی هرچه بیشترهنرجویان با آثار هنری معاصر ودیدگاههای در طول ۳ ساعت مدت زمان کلاس ۳۰ تا ۴۵ دقیقه به معرفی مباحث تئوری، نمایش فیلم، نمایش آثارهنرمندان بزرگ معاصراختصاص داده میشود.

 

شنبه, 13 آبان 1396 00:00

سینا رضایی

سینا رضائی

شنبه, 13 آبان 1396 00:00

فریدون مردانی

فریدون مردانی

شنبه, 13 آبان 1396 00:00

عظیم مرکباتچی

عظیم مرکباتچی

شنبه, 23 مرداد 775 00:00

مهداد سیداحمدی

مهداد سیداحمدی

شنبه, 13 آبان 1396 00:00

زهرا رشیدیان

زهرا رشیدیان

شنبه, 13 آبان 1396 00:00

عاطفه محمدی

  عاطفه محمدی

شنبه, 13 آبان 1396 00:00

مرجان حمیدی

مرجان حمیدی

شنبه, 13 آبان 1396 00:00

علی مقدس علی

  علی مقدس علی

سه شنبه, 09 آبان 1396 00:00

درباره ما

درباره نگاره سرو

سرو، درختی همیشه سبز و استوار که در بیشتر مناطق ایران می روید وریشه در فرهنگ ایرانیان دارد. سرو ایرانی نماد استقامت ، آزادگی و سرفرازی مردم ایران زمین توصیف می شود که به عنوان درختی مقدس ازگذشته های دور علامت خاص ایرانیان و دراساطیر ایران نیز نمادخدای گیاهی محسوب می گشته است به گونه ای که این نقش مایه در بسیاری از معابد میترایی دیده می شود. همچنین سرو نماد اهورامزدا نیز تلقی گشته است. بنابربرخی روایات تاریخی زردشت دو شاخه سرو از بهشت آورد و یکی را درکاشمر و دیگری را درفریومد کاشت چنانچه فردوسی در شاهنامه نیز به آن اشاره می کند:

نخست آذرمهر برزین نهاد ..... به کشمرنگر تا چه آیین نهاد

یکی سرو آزاده بود از بهشت ..... به پیش در آذر آن را بکشت

در جایی دیگر نیز چنین روایت شده که زردشت با دستان خود سروی می کارد که بعدها بلندترین سرو جهان می شود.اهمیت نقش سرو در دوره هخامنشیان را تکرار این نگاره بر حجاری های تخت جمشید بیانگر می باشد. آموزشگاه آزاد هنر های تجسمی نگاره سرو با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دنبال آموزش تخصصی هنر و ارتقاء و تکمیل اطلاعات و آگاهی هنردوستان، هنرجویان و فارغ التحصیلان رشته های هنری از دانشگاه ها شکل گرفت. لذا به دلیل تنوع رشته های هنرهای تجسمی و تنوع سلیقه هنرجویان و نیاز جامعه امروز به هنرهای زیبا وکاربردی، دپارتمان های آموزش طراحی و نقاشی، گرافیک، طراحی صنعتی، مجسمه سازی ،معماری داخلی و دکوراسیون و کنکور هنر تشکیل گشت. هدف از تشکیل دپارتمان طراحی و نقاشی و مجسمه سازی نگاره سرو، آموزش طراحی و نقاشی با تکنیکهای مختلف به ویژه رنگ روغن ،سیاه قلم، مدادرنگی، پاستل و اکرولیک در سبکهای کلاسیک و معاصر است لازم به توضیح است که دوره آموزشی نقاشی معاصر با رویکرد ایده پردازی و خلاقیت در نقاشی شکل گرفت همچنین دپارتمان مجسمه سازی نگاره سرو نیز آموزش تندیس، نقش برجسته و مجسمه شهری را در راستای اهداف خود قرارداده است.

یکی از ویژگی های هنر معاصر بهره گیری از رایانه برای خلق آثار هنری و کاربردی بودن آثار هنری خلق شده میباشد لذا برای رسیدن به این منظور آموزشگاه نگاره سرو در دپارتمان طراحی صنعتی، گرافیک و معماری داخلی و دکوراسیون سعی در برآورد کردن نیاز هنرمند برای خلق آثاری متناسب با نیاز جامعه امروز می باشد.

امیدِ آن داریم که بتوانیم مجموعه ای قابل اعتماد در آموزش صحیح هنرهای تجسمی با اندیشه هایی نو و خلاقانه اما با حفظ اصول باشیم.

 

صفحه1 از6